UTC慧飞北工职分校-第四期无人机测绘技术培训班成功举办

2020-06-22 20:36:33

次阅读


           

北工职分校


       

第四期无人机测绘培训班圆满结束   


         

           

2020年6月9日,慧飞北京北工职分校第四期无人机测绘技术培训班的全部学员顺利通过考试,获得官方认证证书,第四期无人机测绘技术培训班圆满结束。我们第五期培训班也在积极筹备中,如果您想学习无人机航测技术或是对培训班有任何疑问,可以在文章末尾找到我们教务老师的联系方式,不要犹豫,随时与我们联系